Pismo, które przesłaliśmy do Zarządu PGE GiEK S.A. Szanowna Pani Dyrektor Zwracam się z prośba o zainteresowanie Państwa tematem Klastra […]
6 marca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej prezentująca dokument Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 […]