Gdzie jesteśmy?

Powiat zgorzelecki

powiat w Polsce (w zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy polsko- czesko-niemieckiej).

Jego siedzibą jest miasto Zgorzelec. 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Zawidów, Zgorzelec;

gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec;

gminy wiejskie: Sulików, Zgorzelec;

miasta: Zawidów, Zgorzelec, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec.

Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami.

wzajemne wspieranie się

Rozwój lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii

Dostrzegamy znaczenie odnawialnych źródeł energii stanowiących alternatywę dla paliw kopalnych, przyczyniających się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, różnicowania dostaw energii, zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, dążąc do budowy samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJW RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2021 – 2027

TriLand – Transgraniczne Centrum Transformacji

OPIS PROJEKTU:

Obszar wsparcia, region polsko-saksońskiego pogranicza, przechodzi głęboki proces transformacji. Zmiany klimatyczne i środowiskowe, odnawialne źródła energii i przewidywalne wyjście z wydobycia węgla, starzenie się społeczeństwa i migracja, zwłaszcza dobrze wykształconych grup ludności w wieku produkcyjnym, zmiany społeczne, cyfryzacja i zmieniające się warunki pracy stanowią nakładające się na siebie i złożone wyzwania w obszarze wsparcia. Intensyfikacja współpracy transgranicznej w ramach projektu TriLand przyczyni się do wykorzystania doświadczeń po obu stronach granicy w celu wypracowania dobrych praktyk oraz uniknięcia powtórzenia błędów z przeszłości. Celem ogólnym projektu TriLand jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru objętego wsparciem w związku z transformacją energetyczną i wyjściem z wydobycia węgla.

WYNIK PROJEKTU:

Poprawa zdolności decyzyjnych decydentów w celu radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami procesu transformacyjnego w regionie w zakresie demografii, rynku pracy, gospodarki, środowiska naturalnego i zmian klimatycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Połączenie wiedzy po stronie polskiej i niemieckiej oraz między sektorami (polityka, administracja, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie, nauka).

Ustanowienie platformy dla lepszej koordynacji poziomej (niemiecko-polskiej) i pionowej (między sektorami i poziomami administracji) oraz dla intensyfikacji współpracy instytucji transgranicznych.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 do 31.12.2026

BUDŻET PROJEKTU: 601 875,90 euro

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu,

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.

Agnieszka Spirydowicz – Prezes zgorzeleckiego klastra energii

Stawiamy na efektywność energetyczną i ekologiczną

Produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii odnawialnej lokalnie to najistotniejsza ewolucja w naszej energetyce – Klastry Energii są podstawą transformacji energetycznej Polski.

Budowa GPO ZKlaster Dystrybucja

Montaż transformatora – kluczowy element infrastruktury sieciowej.
Marzec 2020

Podsumowanie trzech lat naszej intensywnej pracy

Właśnie tak wyglądał proces budowania największej farmy fotowoltaicznej w Polsce