Gdzie jesteśmy?

Powiat zgorzelecki

powiat w Polsce (w zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy polsko- czesko-niemieckiej).

Jego siedzibą jest miasto Zgorzelec. 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Zawidów, Zgorzelec;

gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec;

gminy wiejskie: Sulików, Zgorzelec;

miasta: Zawidów, Zgorzelec, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec.

Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami.

wzajemne wspieranie się

Rozwój lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii

Dostrzegamy znaczenie odnawialnych źródeł energii stanowiących alternatywę dla paliw kopalnych, przyczyniających się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, różnicowania dostaw energii, zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, dążąc do budowy samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii.

Agnieszka Spirydowicz – Prezes zgorzeleckiego klastra energii

Stawiamy na efektywność energetyczną i ekologiczną

Produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii odnawialnej lokalnie to najistotniejsza ewolucja w naszej energetyce – Klastry Energii są podstawą transformacji energetycznej Polski.

Budowa GPO ZKlaster Dystrybucja

Montaż transformatora – kluczowy element infrastruktury sieciowej.
Marzec 2020

Podsumowanie trzech lat naszej intensywnej pracy

Właśnie tak wyglądał proces budowania największej farmy fotowoltaicznej w Polsce