Przedstawiamy „Plan równości płci dla Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu” z siedzibą w Zgorzelcu (dalej jako: „Zklaster”). Plan równości płci dla Zklaster oparty jest na następujących aktach prawnych: