Ogłoszenia aktualne:

Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego. Szczegóły w ogłoszeniu. 

Ogłoszenia archiwalne:


Na zadanie pn.: Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w polsko–niemieckim obszarze przygranicznym”.

Czekamy na opinie interesariuszy w sprawie „STRATEGII ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJĄ OBSZARU WĘGLOWEGO NA POGRANICZU POLSKO – SAKSOŃSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRANSITION””  

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu STRATEGII ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJĄ OBSZARU WĘGLOWEGO NA POGRANICZU POLSKO – SAKSOŃSKIM . W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój transformacji regionu w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.


Zgłaszane opinii, uwag lub propozycji do projektu strategii w formie pisemnej można dokonać do 28 grudnia 2020 roku na udostępnionym powyżej wniosku. 

Formularz należy przesłać pod adres e-mail biuro@zklaster.org

Wykonanie strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko

– saksońskim w ramach projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w polsko – niemieckim obszarze przygranicznym”