Ogłoszenia aktualne

Uwaga zmiany w konkursie. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi i terminami. 

Ogłoszenia archiwalne:

Wykonanie strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko

– saksońskim w ramach projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w polsko – niemieckim obszarze przygranicznym”