I Międzynarodowe Forum Wodorowe w Zgorzelcu


 We wtorek, 7 grudnia w Zgorzelcu odbyło się I Międzynarodowe Forum Wodorowe. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez przedstawicieli Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, a głównym organizatorem była zgorzelecka spółka ZKlaster Dystrybucja.

Podczas I Międzynarodowego Forum Wodorowego w Zgorzelcu omawiano aktualnie, kluczowe zagadnienia dla strategii transformacji energetycznej w kierunku gospodarki wodorowej. Wśród partnerów wydarzenia znaleźli się Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, Krajowa Izba Klastrów Energii, Instytut Fraunhofera, Hynfra oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprócz Alberta Gryszczuka z ZKlaster Dystrybucja, Agnieszki Spirydowicz, prezes zgorzeleckiego klastra oraz Ewy Nowak-Iskry z Banku Gospodarstwa Krajowego, wśród prelegentów obecni byli też: Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta Zgorzelec; Dr Nils Geißler, Naczelnik Wydziału Energii i Ochrony Klimatu w Ministerstwie Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa Saksonii; prof. Jerzy Kaleta; Nico Keller z Politechniki w Chemnitz; Karel Tichy, Ministerstwo Rozwoju Usti; Maciej Satora, Instytut Fraunhofera; Aleksander Neumann, Instytut Fraunhofera oraz prof. Lech Sitnik z Politechniki Wrocławskiej

 Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Gości zgromadzonych w pięknych okolicznościach Pałacu Łagów, przywitał łączący się z Warszawy, wiceminister Klimatu i Środowiska, Ireneusz Zyska.

 – Jestem przekonany, że dzisiejsza dyskusja, zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów tu zgormadzonych, zaowocuje w nieodległej przyszłości szybkim rozwojem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa ta powstała podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzisiejsza konferencja wprowadzi nowego ducha i przyspieszy tworzenie gospodarki wodorowej. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość należy do nowych technologii, w tym oczywiście wodorowych. Jestem przekonany, że nasze działania, wspólnie z partnerami z Niemiec, Francji, Holandii i innych krajów europejskich, spowodują, że staniemy się silni i konkurencyjni w starciu z najsilniejszymi potentatami z Chin i USA. Wierze, że gospodarka europejska, idąca w kierunku zero-emisyjności, ma przed sobą złoty czasmówił Ireneusz Zyska.

 Słowa wiceministra potwierdziły się już w pierwszym merytorycznym wystąpieniu Alberta Gryszczuka, reprezentującego spółkę ZKlaster Dystrybucja.

– Należy podkreślić, że Polska, a szczególnie region Dolnego Śląska, przejawia szereg inicjatyw w kierunku transformacji energetycznej. Jako przykład można podać porozumienie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, która formułuje śmiałe plany związane z nowym uniwersalnym nośnikiem energii jakim jest wodór. Ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wodorowej autostrady energetycznej, która dzięki lokalizacji naszego regionu, będzie miała duże znaczenie dla Europy Środkowej. Wodór jako pierwiastek życia nada nowy wymiar działaniom transformacyjnym. Dlatego właśnie w Zgorzelcu, we współpracy z siecią Fraunhofera z Gorlitz, odbywa się I Międzynarodowe Forum Wodorowe, w zakresie koncepcji rozwoju gospodarki wodorowej.– podkreślił Albert Gryszczuk 

 Albert Grysczuk przedstawił analizę zastąpienia tradycyjnego źródła mocy, jakim jest kombinat Turów, źródłami opartymi o OZE, co jest elementem strategii transformacji powiatu zgorzeleckiego. Wnioski z przeprowadzonej analizy bezwzględnie potwierdzają możliwość zastąpienia jednego z największych kombinatów opartych na węglu brunatnym, energią z OZE. Uzupełnieniem farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy ponad 3000 MW, może być ogromna elektrownia szczytowo-pompowa, która powstanie po rekultywacji wyrobiska kopalni i będzie pełnić rolę magazynu energii. Podkreślić należy, że opracowanie autorstwa ekspertów z Politechniki Warszawskiej ma charakter otwarty, a technologie wodorowe dają nowe możliwości dla jeszcze bardziej efektywnej gospodarki energetycznej w regionie Turowa. Magazyny energii i moc skupiona w wodorze, będą znakomitą alternatywą w procesie transformacji, a co za tym idzie, wygaszania kombinatu PGE.

 – W regionie Turowa, dzięki działaniu klastra zgorzeleckiego, powstało już ok 100 MW OZE, o wartości inwestycji ok. 70 mln Euro. Część tej generacji jest oddawana do systemu wewnątrz kompleksu Turów. Stworzone zostało kreatywne środowisko, które wychodzi naprzeciw najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. Współpraca transgraniczna polsko – niemiecko -czeska może pozwolić na utworzenie wyjątkowego na skale Europy regionu technologii wodorowych dodała Agnieszka Spirydowicz, prowadząca konferencję.

 Bardzo ciekawą prezentację przeprowadził Maciej Satora z Fraunhofer-Gesellschaft, który poinformował, że dzięki współpracy transgranicznej powstanie Hydrogen Lab Görlitz (HLG), czyli wspólna platforma badań nad wodorem z partnerami z przemysłu i nauki oraz wsparciem dla polityki lokalnej. Znajdzie się ona na terenie Kampusu Innowacji Siemens Energy w Görlitz. 

 Punktem kulminacyjnym Forum była debata „Wodór – Od teraźniejszości do przyszłości” z udziałem prezes Agnieszki Spirydowicz, dyrektor Ewy Nowak-Iskry, prof. Lecha Sitnika i wójta gminy Sulików, Roberta Starzyńskiego.

 – W ciągu najbliższych kilku dekad wodór, a w szczególności jego zielona odmiana, może stać się podstawą funkcjonowania przemysłu w Polsce i UE. Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, angażuje się w projekty z obszaru wodoru. Idziemy nawet dalej. Patrzymy na wodór przez pryzmat trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i nowoczesnych nanotechnologii węglowych. Nazwaliśmy to Ideą 3W. W ramach 3W tworzymy jak najlepsze warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. To nasz kapitał, który posłuży do zbudowania nowoczesnej, innowacyjnej oraz przyjaznej przyszłości – zarówno tej bliższej, jak i bardziej odległej mówiła Ewa Nowak-Iskra Dyrektor Regionu Dolnośląskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego.

 – Dostrzegam ogromną szanse związaną z położeniem naszej gminy i lokalizacją stacji Mikułowa, w kontekście rozwoju gospodarki wodorowej. Nasze usytuowanie pod względem geograficznym oraz obecności gotowej infrastruktury energetycznej, jest można powiedzieć – strategiczne – zauważył Robert Starzyński, Wójt Sulikowa.

 – Proponuję, aby podczas kolejnego forum wodorowego, które na pewno się odbędzie w Zgorzelcu, mówili już o tym, co udało się zrobić i jakie korzyści z gospodarki wodorowej będzie miała lokalna społeczność oraz samorządowcy, tak licznie dziś, w Pałacu Łagów zgromadzeni – zakończył panel prof. Lech Sitnik.

 I Międzynarodowe Forum Wodorowe w Zgorzelcu podsumował prof. Hans Joachim Krautz z Uniwersytetu w Cottbus.

 – Gratuluję udanej konferencji. Przede wszystkim, jestem pod wrażeniem imponującej strategii transformacji energetycznej i zastąpienia kombinatu Turów, jaką przygotowali eksperci skupieni wokół ZKlastra. Zgadzam się z Albertem Gryszczukiem, że wodór nie jest celem samym w sobie. Powinien być elementem szerszej gospodarki energetycznej, której podstawą są odnawialne źródła energii. Nawiązując do wypowiedzi pani dyrektor Nowak-Iskry, bardzo się cieszę, że banki w Polsce zaczynają wspierać rozwój wodoru, ponieważ jest to tendencja, którą zauważamy również w Niemczech. Na koniec, chciałbym zadeklarować, że w Niemczech jest sporo miejscowości i związków regionalnych, które otwarte są na partnerów z Polski.

 Całą transmisję z Forum, z symultanicznym tłumaczeniem wystąpień gości zagranicznych można obejrzeć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=ViJrKCsbq_Q&t=2207s

Agenda

10:00
Wizyta studyjna na farmie fotowoltaicznej wraz ze zwiedzaniem infrastruktury. Spotkanie pod Pałacem Łagów. 1:30 Rozpoczęcie rejestracji

12:00 – 12:30
Powitanie – Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec

Dr. Nils Geißler – Abteilungsleiter für Energie und Klimaschutz im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)

12:30 – 13:30
Transmisja premiery raportu „Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce”

13:30 – 13:45
Słowo wstępne – Albert Gryszczuk „ Skąd będzie pochodzić zielony wodór dla Dolnego Śląska?

13:45 – 14:05
Prelekcja 1 – prof. Jerzy Kaleta „ Kierunki rozwoju technologii wodorowych oraz możliwości realizacji projektów wodorowych”.

14:05 – 14:25
Prelekcja 2 – Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth „ Wertschöpfungspotenziale von Wasserstoff für die sächsisch-polnische Region

14:25 – 14:45
Prelekcja 3 – Karel Tichy “ The activities of the Hydrogen Platform of the Ústí Region

14:45 – 15:05
Prelekcja 4 – Maciej Satora “ Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz als Innovationstreiber in der Region

15:05 – 15:45
Dyskusja. Wodór – Od teraźniejszości do przyszłości – Moderator : Alex Neumann Uczestnicy prof. Lech Sitnik PWr, Agnieszka Spirydowicz Zklaster, prof. Andrzej Bujak WSB , Ewa Nowak-Iskra Dyrektor Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego .

15:45 – 16:00
Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Krautz Podsumowanie

15:45 – 16:45
Obiad / rozmowy kuluarowe

Główny sponsor forum

Partnerzy forum

Partnerzy medialni

Nasze wydarzenia

Napisali o nas