6 marca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej prezentująca dokument Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 w której udział brali przedstawiciele Zklastra, w imieniu Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego. Przedstawiciele Komisji poinformowali, że obecnie priorytetem, który zdominował działania UE są zagadnienia związane ze środowiskiem, a największym wyzwaniem transformacja energetyczna. Jeśli chodzi o fundusz sprawiedliwej transformacji to potwierdzili, że Polska będzie miała największy udział w przyznanych środkach. 
Niestety, wygląda na to, że z winy poprzednich władz powiatu , działania naszego regionu rozpoczęły się z opóźnieniem i przez to niezwykle istotne jest, żeby były one wyjątkowo zintensyfikowane, ponieważ w innym wypadku zostaniemy pominięci i nie wliczeni do proponowanych działań. 

Marc Lemaître , który prezentował dokument w którym znajduje się 6 regionów, ale w chwili obecnej są brane pod uwagę przez KE dla wsparcia i dotacji z funduszu tylko 3. Jest tam Śląsk, Konin oraz Wałbrzych . Na pytanie zadane przez Prezesa Zgorzeleckiego Klastra Alberta Gryszczuka o region Turoszowa odpowiedział, że z powodu braku informacji o dacie zamknięcia kopalni i elektrowni nie możemy zostać zakwalifikowani do programu. Jako region nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że region Turoszowa powinien już pracować nad transformacją, jako że Unijne przepisy dotyczące m.in. emisji CO2 już obecnie wpływają na kształt gospodarczy i społeczny naszego regionu . W związku z tym Zgorzelecki Klaster prowadzi szeroko zakrojone działania na wszystkich szczeblach – Unii Europejskiej, krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i inne instytucje przesłały do Komisji Europejskiej poparcie dla opracowanego przez Komitet Transformacji Regionu dokumentu przedstawiającego potrzebę Sprawiedliwej Transformacji w regionie. Wspiera nas także Urząd Marszałkowski oraz m.in. Ministerstwo Klimatu. Prawdopodobny jest scenariusz, że dla Polski zostanie opracowany jeden Plan Sprawiedliwej Transformacji, uwzględniający poszczególne terytoria do wsparcia i charakteryzujący sytuację i planowane działania na tych terytoriach . Prace na poziomie UE są obecnie spowolnione z powodu koronawirusa.

Poza działaniami prowadzącymi do ponownego zaliczenia naszego regionu do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Komitet wykonuje swoje zadania w zakresie koordynowania zmian regionu. Powstaje strategia transformacji regionu Turoszowa zawierająca plan na przemianę regionu w atrakcyjne i bezpieczne miejsce do życia. 
Nasze prace nie nią przerwane. 17.03.2020 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której członkami są przedstawiciele wszystkich władz samorządowych oraz Zgorzeleckiego Klastra, na której omówiono plan prac nad Strategią dla regionu oraz rozpoczęto prace wstępne nad dokumentem.

Category
Tags

Comments are closed