Pismo, które przesłaliśmy do Zarządu PGE GiEK S.A.

Szanowna Pani Dyrektor

Zwracam się z prośba o zainteresowanie Państwa tematem Klastra Energii powołanym w 2017 roku z inicjatywy :

Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów, spółki Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) oraz PGE Energia Odnawialna, a także lokalni przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Organizacja ta jest dzisiaj martwym tworem mimo otrzymanego certyfikatu Klastra Pilotażowego Ministerstwa Energii.

Ponieważ większość członków tego klastra w tym Koordynator Klastra to spółki córki GiEK S.A. działalność tej organizacji jest sparaliżowana decyzyjnością wewnątrz struktury waszej organizacji.

Z myślą o przyszłości naszego regionu, Zklaster od ponad 3 lat wspólnie  z Urzędem Marszałkowskim i innymi Klastrami Energii z województwa dolnośląskiego pracował nad uruchomieniem funduszy RPO na budowę OZE na terenie działania klastrów. Udało się uruchomić takie środki teraz jako pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Każdy z certyfikowanych klastrów energii w województwie dolnośląskim może pozyskać 7 mln złotych na budowę źródeł wytwarzania OZE.

Ponieważ jesteśmy jedynym w Polsce powiatem na terenie którego są z certyfikowane dwa klastry energii, oznacza to że nasz region może zasilić kwota 14 mln złoty, co może znacznie przyspieszyć transformacja energetyczną.

Zwracam się z prośba o aktywacje działań Waszego klastra dla dobra regionu.  Proponujemy Państwo swoją aktywną  pomoc w tych działaniach zarówno jako Zklaster jak i moja osobistą jako Prezesa Krajowej Izby  Klastrów Energii . ( kike.org.pl )

Albert Gryszczuk

Category
Tags

Comments are closed